Školstvo

Školský obvod obce Ratvaj:
ročníky 1. - 4. - Bodovce, Hubošovce
ročníky 5. - 9. - Sabinov

ročníky 1. - 9. - Prešov / s účinnosťou od 01.01.2012 /

Materská škola:

Bodovce

Hubošovce

Uzovce

Predpoveď počasia

Kontakt

Obec Ratvaj Obecný úrad
Ratvaj 33
082 66 Uzovce
051 / 4522800
0911/133209
obecratvaj@centrum.sk