VZN č. 4/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn_Ratvaj_4-2017.pdf (420134)

Návrh dodatku  č. 1/2019 k VZN č. 4/2017

Návrh dodatku č. 1-2019 k VZN č. 4-2017.pdf 

 

VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - návrh

 

Predpoveď počasia

Kontakt

Obec Ratvaj Obecný úrad
Ratvaj 33
082 66 Uzovce
051 / 4522800
0911/133209
obecratvaj@centrum.sk